Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline:

0913.596.645 - Mr Sơn
( PGĐ kinh doanh )

0964.096.789  - Mrs Hương
( PGĐ phụ trách vật tư)

0915.041.665 - Mr Khoa
( TP kỹ thuật công nghệ)

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
17/05/2017 08:05 AM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương trân trọng thông báo tới các cổ đông về chi trả cổ tức năm 2016
06/05/2016 04:05 PM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015.
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6   Next page