Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0913.596.645 - Mr Sơn
PGĐ kinh doanh

0964.096.789 - Mrs Hương
PGĐ phụ trách vật tư

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
22/05/2017 10:05 AM
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2017
Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương tuyển lao động vào đào tạo Công nhân kỹ thuật Đá mài.
17/05/2017 08:05 AM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương trân trọng thông báo tới các cổ đông về chi trả cổ tức năm 2016
06/05/2016 04:05 PM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015.
Trang Previous page   1 2 3 4 5 ... 7   Next page