Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0913.596.645 - Mr Sơn
PGĐ kinh doanh

0964.096.789 - Mrs Hương
PGĐ phụ trách vật tư

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
27/05/2014 02:05 PM
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2014
Thông báo Tuyển dụng Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương cần tuyển dụng các vị trí sau:
25/03/2014 02:03 PM
             THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Ngày 28/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty họp quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thời gian: Ngày 30/03/2014. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương - Số 314, Đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương.
13/07/2013 04:07 PM
Chào mua keo Epoxy Resin 128S, Epoxy Resin 317SD.
Hiện nay công ty chúng tôi đang cần mua keo Epoxy Resin128S, Epoxy Resin 317SD dùng trong sản xuất  đá mài ráp xếp. Vậy trân trọng kính mời cá nhân, đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng này cho công ty chúng tôi hãy liên hệ sớm nhất để chúng ta có cơ hội hợp tác cùng nhau.
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7   Next page