Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0913.596.645 - Mr Sơn
Phó Tổng GĐ kinh doanh

0964.096.789 - Mrs Hương
Phó Tổng GĐ phụ trách vật tư

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
Tue, ngày 26/03/2013 08:19 AM
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

    

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

(Đã Cập nhật trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký kinh doanh)

 Thời gian đăng từ ngày 12/06/2020

Tên doanh nghiệp:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính mới:  Số 296, đường Hoàng Ngân, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương,

 Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Tel: 0220 3850.074     –    Fax: 0220 3853.790

        Email: Admin@damaihd.com.vn

        Website: http://damaihaiduong.com.vn

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:

HAIDUONG GRINDING WHEELS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt:  DAMAHAD

Mã số doanh nghiệp:     0800285844

Ngày chuyển thành Công ty Cổ phần: 12/12/2003

Tên người đại diện theo pháp luật:  NGUYỄN HỮU BẮC - Chức vụ: Tổng Giám đốc