Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0964.096.789 - Mrs Hương
Tổng giám đốc

0913.596.645 - Mr Sơn
Phó Tổng GĐ kinh doanh

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
Fri, ngày 04/07/2014 09:53 AM
THÔNG BÁO NGHỈ MÁT HÈ 2014

                                                       

THÔNG BÁO NGHỈ MÁT HÈ 2014                                        

Kính gửi:   - Quý khách hàng

                - CBCNV  công ty

    Nhân dịp hè năm 2014 Ban Giám đốc công ty quyết định tổ chức chương trình đi du lịch nghỉ mát hè năm 2014, cụ thể như sau:

1. Địa điểm nghỉ mát: Cát Bà - Hải Phòng

2. Đối tượng:Toàn thể CBCNV .

3. Thời gian: Công ty sẽ đi nghỉ mát vào 3 ngày ( 06/07 - 07/07 - 08/07)

   Vì vậy, Ban Giám đốc xin thông báo tới toàn thể CBCNV công ty, Quý khách hàng và các đối tác biết để chủ động trong việc giao dịch. Trong thời gian đi nghỉ mát, công ty sẽ tạm ngưng việc giao dịch từ ngày 06/07/2014 đếnngày 08/07/2014.

  Bắt đầu từ ngày 09/07/2014  mọi công việc triển khai bình thường.

  Vậy chúng tôi xin thông báo tới toàn thể Quý khách hàng và các đối tác biết để chủ động sắp xếp trong việc đặt hàng và các giao dịch khác. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng và các đối tác.

                                                        Công ty CP Đá Mài Hải Dương