Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0913.596.645 - Mr Sơn
PGĐ kinh doanh

0964.096.789 - Mrs Hương
PGĐ phụ trách vật tư

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
Mon, ngày 16/04/2018 15:13 PM
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018

Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương - thông báo tuyển dụng năm 2018 các vị trí....